Våres produkter

Alle våre snacksprodukter produseres med solsikkeolje. Produktene er på pakningene merket med ‘vegetabilsk olje*’ da det for tiden er mangel på solsikkeolje på verdensmarkedet og vi må kunne ha fleksibilitet til å endre olje på kort varsel dersom solsikkeolje ikke kan oppdrives. Ingredienslistene på nettsiden her vil alltid ha oppdatert informasjon med spesifisering om hvilken oljetype som benyttes.  

For ytterligere detaljer kontakt forbrukerservice.